Brännboll

13 oktober, 2014 at 12:35

De flesta har väl någon gång spelat brännboll, en utomhuslek som är känd sedan1700-talet.

Någon gång borde man ha stött på spelet och då antingen i skolsammanhang under friluftsdagar eller som en aktivitet i samband med gymnastiklektioner ofta under sen vår och tidig höst. Brännboll kan också vara en fritidsaktivitet eller något man spelar på sommarläger. För den som inte spelat brännboll eller varit publik till en brännbollsturnering kan brännboll närmast beskrivas som ett spel liknande baseboll, cricket och softball.

Även om den liknar de sistnämnda sporterna har inte brännboll samma status som idrott om än det har blivit vanligare med cuper som till och som till och med bevakas av SVT.

Närmast kan brännboll beskrivas som en utelek. Brännboll spelas vanligen på skolornas idrottslektioner, på sommarläger och i liknande sammanhang. Liksom då man utövar andra utomhuslekar eller är åskådare, kan man ha med sig en picknick-korg fylld med mat som är lätt att äta ute i det fria. Inspiration och recept till picknickmat får man hos matklubben.se.

 

Brännboll – spelplanen
Brännboll spelas på en plan. Storleken på planen är godtycklig och kan därför skifta från tid och plats. Planen kan ha gräs eller grus som underlag. Man kan spela på fotbollsplaner, friluftsarenor eller skolgårdar om de är lediga. Man kan även spela på en gräsmatta i en park. Bäst att se till att det är långt från byggnader med fönster eller andra människor som kan träffas av en förflugen boll.

games equipment

games equipment

 

Brännboll – en lagsport
Då man spelar brännboll spelas en match mellan två lag. Då brännboll inte är en officiell idrott föreligger inte heller några fastslagna regler.

Sådant som matchtid och poängräkning tillhör det som lagen brukar komma överens om före matchstart.

En brännbollsmatch spelas mellan två lag – ett innelag och ett utelag. Under en match turas lagen om att vara inne respektive ute. Spelarna i innelaget är i tur och ordning slagman. Med hjälp av ett slagträ ska man försöka slå iväg en tennisboll så långt som möjligt. Efter slaget ska slagmannen ta sig runt den markerade banan så långt den hinner utan att bli bränd. Banan är fyrkantig och det finns en kon eller annat föremål som utmärker vart hörn. Dessutom finns det en brännplatta. Slagmannen eller övriga spelare från innelaget kan ha hunnit olika långt på banan. Då slagmannen missar eller inte slår bollen riktigt långt kan innespelare som inte hunnit runt banan fastna vid en kon. För det fall innespelaren befinner sig mellan två koner kan vederbörande bli bränd av utelaget.