Brännbollsregler

18 april, 2015 at 12:36

Officiella regler från IKSU som är en öppen ideell idrottsförening, ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Brännboll är dock att betrakta som en utomhuslek varför det inte föreligger några officiella regler rent allmänt sett.

 

Laguppställning
I ett lag får det vara som mest 12 spelare. Dessutom ska 8 av varav minst 2 ska vara av motsatt kön. Innelaget får enbart byta ut en spelare som är inne i boet. Utespelare får bytas ut efter kontakt med domaren.

En spelare får endast spela för ett lag under en och samma turnering, med undantag för det fall en damturnering spelas som egen kategori inom samma turnering. I sådant fall får en och samma spelare delta i både ett damlag och ett mixedlag.

 

Spelplan
Enligt IKSU: s regler är spelplanens storlek 28 x 20 m.

 

Speltid

Speltiden är satt till 2 x 12 minuter i rullande tid. Så länge tid återstår ska innelaget fortsätta spela. Domare har rätt att stoppa tiden då oförutsedda händelser inträffar.

Rounders bat

Rounders bat

 

Poängtilldelning
Poäng tilldelas innelag enligt följande: 1 poäng för inkommen spelare och hela 6 poäng för varvning på eget slag.

Poäng tilldelas utelag enligt följande: 1 poäng för bränning. Den brända spelare ska gå till 1:a boet. 1 poäng fås för lyra under förutsättning att slaget är rent, giltigt. En lyra innebär att man fångat bollen utan att den tagit i marken. Man ska också hålla bollen i en hand eller i båda händerna under kontroll. Vidare så får man 5 poäng för utbränning av innelaget plus poäng per bränd spelare. Vid utbränning skall alla spelare återvända till slagplatsen.

 

Övriga regler enligt IKSU
I IKSU har man satt upp en mängd regler vad avser slag och vad som händer för det fall slagmannen inte träffar bollen eller bollen inte lämnar slagmannens hand, det vill säga inte är i luften då den träffas med mera.

Man har även regler avseende osportsligt beteende, maskning eller för det fall publiken blir inblandad på något sätt. Det föreligger också regler för när en spelare anses vara bränd. Ja det föreligger många fler regler, läs gärna mer på IKSU: s webbplats.